"Пирин пее" 2012 Събор
БУЛГАРА Концерт
"Класиците на 
сватбарската музика" Концерт
Камелия Тодорова Концерт
"Копаница-тропаница" Концерт
Клуб за народни 
танци "Акцент" Парти
Всички снимки с деца на страниците на KolevPhotography са с допълнителна защита.

© 2016 Kolev Photography Всички права запазени.

"Пирин пее" 2012 Събор
БУЛГАРА Концерт
"Класиците на 
сватбарската музика" Концерт
Камелия Тодорова Концерт
"Копаница-тропаница" Концерт
Клуб за народни 
танци "Акцент" Парти
Всички снимки с деца на страниците на KolevPhotography са с допълнителна защита.